Boekhouden Vlaanderen

Boekhouden in Vlaanderen. Het is vaak het mikpunt van spot of vertier. Zwart geld, een beetje ‘gesjoemel’. Het zijn allemaal benaming om fouten die al dan niet bewust gemaakt werden, aan te duiden. Ook in Vlaanderen zitten tal van ondernemers geregeld aan een bureau om de boekhouding op te maken of te controleren. Boekhouden mag in Vlaanderen op twee manieren. Een administratie op papier of digitaal. Een boekhouding biedt een mooi overzicht van de onderneming en schetst een duidelijk beeld van de bezittingen, schulden en invorderingen. Op die manier kan een ondernemer maar ook de Vlaamse overheid snel zien hoe de status van het bedrijf is en of de onderneming financieel gezond is voor bv. een extra investering.

Regels en wetgeving

Uiteraard moet ook bij boekhouden in Vlaanderen aan bepaalde regels voldaan worden. zo is er bijvoorbeeld de wet die stelt dat enkel een gemachtigd persoon, dit betekent iemand die een attest bedrijfsbeheer of een diploma accountancy heeft, de boeken mag bewerken. Daarnaast zijn er strikte regels over de manier waaropde boekhouding in Vlaanderen moet gebeuren en over de deadlines voor het indienen van de administratie bij de Vlaamse overheid, veelal de btw-administratie of de FOD belastingen. Wanneer de boekhouding wordt gecontroleerd en er fouten worden ontdekt dan worden deze bestraft. De laatste jaren werd in Vlaanderen de wetgeving daaromtrent aangepast waardoor sancties in de toekomst duurder zullen zijn dan nu.